ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

Psychoterapia

Psychoterapia

Najbardziej znana z metod wchodzących w skład pomocy psychologicznej. Udzielana jest osobom, które przeżywając różnorodne trudności psychologiczne nie są w stanie w pełni cieszyć się swoim życiem. Pomoc psychoterapeutyczna udzielana jest również osobom, które choć nie przeżywają trudności zaburzających ich codzienne funkcjonowanie, chcą bardziej świadomie i pełnie korzystać z życia. Psychoterapia dzieli się na dwie podstawowe metody: psychoterapia indywidualna oraz psychoterapia grupowa. Formą specjalną jest też psychoterapia par lub rodzinna, w której uczestniczy więcej osób, które jednak związane są ze sobą więzami rodzinnymi (w psychoterapii grupowej uczestniczą obce sobie osoby). Psychoterapia może być prowadzona dla osób w różnym wieku i choć najczęściej korzystają z niej dorośli, to coraz częściej zdarza się, że prowadzona jest psychoterapia dzieci i młodzieży, pomagająca młodszym osobom lepiej funkcjonować w otaczającym je świecie.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna kierowana jest do jednostek, które odczuwając psychologiczny dyskomfort oczekują pomocy w przejściu przez proces radzenia sobie z własnymi trudnościami, problemami lub zaburzeniami psychologicznymi. W psychoterapii indywidualnej, prowadzący sesje psychoterapeuta pozostaje w kontakcie terapeutycznym z pacjentem, a w sesjach uczestniczy jedynie pacjent (lub Klient – w taki bowiem sposób niektóre szkoły psychoterapii określają pacjentów, aby uniknąć oznaczania uczestnika psychoterapii jako osoby chorej).

Skuteczność psychoterapii indywidualnej

W zależności od rodzaju trudności, poprawa samopoczucia osoby uczestniczącej w psychoterapii może trwać różny czas. Różne kierunki psychoterapeutyczne różnie radzą też sobie z określonymi grupami problemów, dlatego też ważne jest, aby decydując się na uczestnictwo w psychoterapii, dobrze dokonać diagnozy problemów pacjenta (służą temu konsultacje psychoterapeutyczne) i dobrać najlepszą i najbardziej efektywną metodę pomocy osobie z trudnościami.

Efektywność psychoterapii zależy też od osoby psychoterapeuty – osoba doświadczona, która ukończyła szkolenia podyplomowe i szkolenia, osiągnie lepsze wyniki niż psycholog bez dodatkowego przeszkolenia – niestety nadal zdarza się, że psychoterapię prowadzą osoby bez właściwego przygotowania. Do prowadzenia psychoterapii nie wystarczy zwykły psycholog. Gabinet psychoterapeutyczny musi być prowadzony przez osobę, która ukończyła szkołę psychoterapii.

Choć w większości przypadków psychoterapia jest skuteczną metodą pomocy psychologicznej, niestety zdarzają się sytuację, kiedy psychoterapia nie poprawi stanu pacjenta i nie doprowadzi go do wyleczenia. W niektórych sytuacjach – zwłaszcza przy problemach psychiatrycznych, psychoterapia wspomagana jest farmakoterapią i bez dodatkowych leków, sama w sobie, nie pomoże.

 

(Źródło: http://www.psychoterapeuta.net.pl/)