ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

Informacja o specjalistycznym poradnictwie w związku z COVID-19

INFORMACJA

SPECJALISTYCZNE 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że osoby, które potrzebują wsparcia oraz które zmagają się ze skutkami obecnej sytuacji, np. przebywają w kwarantannie lub mają inne problemy psychologiczne wywołane stanem zagrożenia epidemicznego mogą skorzystać z poniżej podanych kontaktów do instytucji świadczących usługi wsparcia psychologicznego na terenie powiatu wołomińskiego.

Z powodu ogłoszonego zagrożenia epidemicznego kontakt z placówkami wsparcia
i poradnictwa psychologicznego odbywa się za pomocą kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Specjaliści – psycholodzy, psychoterapeuci oraz psychiatrzy indywidualnie decydują
o formie udzielonej pomocy.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

siedziba Poradni: Wołomin przy ul. Legionów 85

godziny pracy: poniedziałek 7.00 – 19.00

wtorek 8.00 – 20.00

środa 8.00 – 18.00

czwartek 8.00 – 18.00

piątek 8.00 – 19.00

telefon:            664-022-974

e-mail:           spr@pcprwolomin.pl 

strona www:            http://www.wolomin.aszepcpr.pl  

Zakres oferowanych usług:   

 • porady wychowawcze
 • wsparcie w kryzysie
 • porady rodzinne

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

siedziba Ośrodka: Zielonka przy ul. Poniatowskiego 29

godziny pracy: poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek 8.00 – 16.00

środa 8.00 – 16.00

czwartek 8.00 – 16.00

piątek 8.00 – 16.00

telefon:            22 771-83-84

e-mail:           psychologpoikzielonka@wp.pl 

strona www:            www.poik-zielonka.pl   

tel. interwencyjny: 504-221-017 (całodobowy)

Zakres oferowanych usług:   

 • przemoc w rodzinie, konflikty rodzinne 
 • wsparcie w kryzysie
 • porady rodzinne i wychowawcze

Centrum Psychoterapii Spektrum

siedziba Centrum: Wołomin przy ul. Armii Krajowej 16A 

godziny pracy: poniedziałek: 13:00-19:00

wtorek: 8:00-14:00

środa: 9:00-15:00

czwartek: 8:00-14:00

piątek: 9:00-15:00

telefon:            504-749-021; 570-363-991; 535-972-001

e-mail:           kontakt@cpspektrum.pl 

strona www:            www.cpspektrum.pl   

 

Zakres oferowanych usług:   

 • pomoc w zakresie zarówno zaburzeń psychicznych (takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości i in.) jak również dla osób cierpiących z powodu problemów w relacjach, niskiego poczucia własnej wartości bądź trudnych wydarzeń życiowych (śmierć bliskich, rozwód, utrata pracy itp.)
 • porady rodzinne i wychowawcze

Poradnia zdrowia psychicznego

siedziba Poradni: Ząbki przy ul. Rychlińskiego 1 

 

telefon:            22 419-70-01

e-mail:           sekretariat@drewnica.pl 

strona www:            www.drewnica.pl   

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Zakres oferowanych usług:   

 • porady rodzinne i wychowawcze
 • problemy adaptacyjne,
 • trudności w funkcjonowaniu społecznym (np. nieśmiałość, wycofanie),
 • lęki,
 • kryzys w rodzinie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie

siedziba Poradni: ul. Legionów 85

godziny pracy: poniedziałek    9:00 – 17:00
wtorek – czwartek   8:15 – 16:15
Piątek – DZIEŃ WEWNĘTRZNY

telefon:            22 546 81 84

e-mail:           pppwolomin@wp.pl 

strona www:            www.pppwolomin.pl    

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu

siedziba Poradni: ul. Kościelna 1A

telefon:            29 757 38 97

e-mail:           ppptluszcz@op.pl 

strona www:            www.ppptluszcz.pl    

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce

siedziba Poradni: ul. Inżynierska 1

godziny pracy: poniedziałek – czwartek  8:00 – 16:00

 

telefon:            22 760-24-97

e-mail:           pppzielonka@wp.pl 

strona www:            www.pppzielonka.pl    

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

zasięg działania punktu: gminy Dąbrówka, Klembów, Radzymin

prowadzący Punkt: Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”

siedziba Punktu: Radzymin przy ul. Letnia 15

godziny pracy: wtorek 11.00 16.00

            piątek 15.00 20.00
            sobota    10.00 15.00

telefon:            784-236-866

e-mail:           punkt.eserefka@gmail.com  

strona www:            www.punktspecjalistycznegoporadnictwarodzinnego.business.site 

Zakres oferowanych usług:   

 • poradnictwo pedagoga
 • poradnictwo psychologa
 • poradnictwo socjalne

Zasady przyjęcia:

Konieczne są zapisy w godzinach pracy punktu, w celu zapisów prosimy o kontakt pod numer telefonu bądź na adres e-mail.

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

zasięg działania punktu: gminy Jadów, Strachówka, Tłuszcz

prowadzący Punkt: Fundacja Spektrum z Wołomina

siedziba Punktu: Tłuszcz, ul. Powstańców 7

telefon: 535-972-001 w godzinach pracy dysponenta

e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl 

strona www:           www.fundacjaspektrum.pl 

Dysponent pełni dyżur:

poniedziałek    13.00 – 19.00

wtorek   8.00 – 14.00

środa   9.00 – 15.00

czwartek   8.00 – 14.00

piątek 9.00 – 15.00

Zakres oferowanych usług:

 • poradnictwo pedagoga
 • poradnictwo psychologa
 • poradnictwo socjalne

Zasady przyjęcia:

Telefon bądź e-mail z określeniem problemu lub wskazaniem specjalisty.

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

zasięg działania punktu: gminy Kobyłka, Poświętne i Wołomin

prowadzący Punkt: Fundacja Spektrum z Wołomina

siedziba Punktu: Wołomin, al. Armii Krajowej 16A

telefon: 535-972-001 w godzinach pracy dysponenta

e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl 

strona www:           www.fundacjaspektrum.pl 

Dysponent pełni dyżur:

poniedziałek    13.00 – 19.00

wtorek   8.00 – 14.00
            środa   9.00 – 15.00

czwartek   8.00 – 14.00

piątek                 9.00 – 15.00

Zakres oferowanych usług:

 • poradnictwo pedagoga
 • poradnictwo psychologa
 • poradnictwo socjalne

Zasady przyjęcia:

Telefon bądź e-mail z określeniem problemu lub wskazaniem specjalisty.

Osobisty kontakt w czasie dyżuru dysponenta.

 

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

zasięg działania punktu: gminy Marki, Ząbki i Zielonka

prowadzący Punkt: Stowarzyszenie PRO – Pracowni Rozwoju Osobowości z Ząbek 

siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21

telefon: 660-907-563

e-mail: kontakt@propracownia.pl  

strona www: www.stowarzyszeniepro.pl 

Zasady przyjęcia:

Terminy spotkań ze specjalistami będą umawiane telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila  w czasie dyżuru dyspozytora. W czasie dyżuru dyspozytora można też uzyskać wsparcie psychologiczne lub poradę w sytuacji braku miejsca do specjalisty.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z dyspozytorem:

poniedziałek 12.00 16.00

środa   9.00 13.00

piątek   9.00 13.00

Zakres oferowanych usług u specjalistów:

 • psychoterapia indywidualna i par
 • pomoc psychologiczna w tym lekarza psychiatry
 • konsultacje wychowawcze pedagoga
 • poradnictwo socjalne