ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

Porady prawne w 2024 roku

Terminy porad prawnych:

  • 8.07.2024
  • 5.08.2024
  • 9.09.2024
  • 4.10.2024
  • 25.11.2024
  • 2.12.2024

Zapisy do prawnika odbywają się pod numerem telefonu: 22 771 83 84

Przypominamy, że prawnik konsultuje wyłącznie w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych.

Osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie mają możliwość uzyskania informacji o swych prawach i obowiązkach oraz o trybie postępowania        w przypadku składania zawiadomienia o przestępstwie.

O zmianach terminów będziemy informować na bieżąco.