ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

Porady prawne w 2023 roku

Terminy porad prawnych:

  • 22.05.2023
  • 05.06.2023
  • 10.07.2023
  • 07.08.2023
  • 04.09.2023
  • 05.10.2023
  • 27.11.2023
  • 04.12.2023

Zapisy do prawnika odbywają się pod numerem telefonu: 22 771 83 84

Przypominamy, że prawnik konsultuje wyłącznie w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych.

Osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie mają możliwość uzyskania informacji o swych prawach i obowiązkach oraz o trybie postępowania        w przypadku składania zawiadomienia o przestępstwie.

O zmianach terminów będziemy informować na bieżąco.