ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

Porady prawne w 2023 roku

Terminy porad prawnych:

  • 16.01.2023
  • 13.02.2023
  • 20.03.2023
  • 24.04.2023
  • 22.05.2023
  • 19.06.2023

Zapisy do prawnika odbywają się pod numerem telefonu: 22 771 83 84

Przypominamy, że prawnik konsultuje wyłącznie w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych.

Osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie mają możliwość uzyskania informacji o swych prawach i obowiązkach oraz o trybie postępowania        w przypadku składania zawiadomienia o przestępstwie.

O zmianach terminów będziemy informować na bieżąco.