ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

My w mediach

Przed wakacjami ruszył cykl spotkań z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z naszego powiatu.
O funkcjonowaniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce opowiadała Kierownik Ośrodka – p. Ewelina Wojtkowska. Poniżej link do rozmowy
http://radiofama.com.pl/content/rola-i-funkcjonowanie-powiatowego-o%C5%9Brodka-interwencji-kryzysowej

Ewelina

 

 

 

 

 

 

 

 

O funkcjonowaniu Domu Dziecka w Równem opowiadał Dyrektor placówki – p. Jan Nowak.
http://radiofama.com.pl/content/jak-dzia%C5%82-dom-dziecka-w-r%C3%B3wnem

Nowak