twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
24 lut

Roczne spotkanie Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Wołomińskiego

Dnia 11.04.2017 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zielonce odbyło się coroczne spotkanie Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Wołomińskiego.

Celem spotkania była między innymi wymiana informacji na temat ofert pomocowych dla osób doświadczających przemocy oraz działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w  rodzinie. Omówiono: zakres współpracy ze służbami biorącymi udział w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych oraz trudności w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Podczas spotkania odbyło się również szkolenie „ Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany – w ramach procedury Niebieskiej Karty – jak to działa w praktyce pracy zespołów interdyscyplinarnych . Rola, zadania, uprawnienia i obowiązki poszczególnych podmiotów w realizacji w/w procedury”.

Szkolenie prowadził pan Marek Mudant certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji (ostatnio zajmowane stanowisko – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Węgrowie), specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie pracujący ponad 11 lat z zarówno z osobami doznającymi przemocy jak również z osobami stosującymi przemoc.

Na spotkaniu i szkoleniu obecni byli przedstawiciele 9 gmin.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????