ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

Superwizja pracy socjalnej

Superwizja pracy socjalnej to ważne narzędzie, które zwiększa efektywność pracy i rozwój zawodowy pracowników pomocy społecznej. To szczególny ogląd pracy służący rozwiązaniu trudności z jej wykonywaniem.

Podczas superwizji rozmawia się o swoich trudnościach, wątpliwościach, problemach, a także mówi się o swoich pomysłach oraz słucha się informacji na temat warsztatu swojej pracy.

Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń różnych przemyśleń. To także dochodzenie do nowych rozwiązań. To proces, który pomaga rozwijać umiejętności, poszerzać świadomość i osiągać lepsze wyniki w działaniu zawodowym.

Można więc powiedzieć, że celem superwizji pracy socjalnej jest poprawa jakości pracy pracowników socjalnych i zwiększenie skuteczności oraz zadowolenia z wykonywanej pracy.

Superwizja stwarza możliwości rozwoju zarówno zawodowego jak i osobistego. Stanowi ona cenną i uznaną formę koleżeńskiej współpracy i pomocy.

Superwizja może przybierać cztery różne typy, w zależności od poziomu dojrzałości zawodowej superwizowanego (tj. superwizja opiekuńcza, szkoleniowa, kierownicza i konsultacyjna).

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce proponuje pracownikom naszego powiatu superwizję konsultacyjną. Superwizja ta realizuje przede wszystkim funkcję edukacyjną. Mogą korzystać z niej pracownicy, którzy osiągnęli znaczny poziom dojrzałości zawodowej, zachowują pełną odpowiedzialność za pracę z klientem, ale w pewnych, trudnych sytuacjach potrzebują konsultacji z superwizorem.

„Superwizja konsultacyjna odnosi się do sytuacji gdy doświadczony i wykwalifikowany praktyk zwraca się z prośbą o konsultacje do terapeuty równie lub bardziej doświadczonego.[i]

Zapraszamy na konsultację superwizyjne!!!!

 

Informację pod numerem telefonu 22 771 83 84 we wtorki w godzinach 17-19- p. Małgorzata Kowalska.

 

 


[i] M. Gilbert, K. Evans, Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004, s.15