ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

Psychoterapia rodzinna

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej zakładającej, że rodzina to system w którym poszczególni członkowie rodziny wzajemnie na siebie oddziałują. Jej celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie, poprawa wzajemnej komunikacji oraz odbudowa więzi między poszczególnymi członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie.

 

W TERAPII RODZINEJ BIERZE UDZIAŁ CAŁA RODZINA

SPOTKANIA TRWAJĄ ZWYKLE PÓŁTOREJ GODZNY.

 

Terapia rodzinna – kiedy jest potrzebna?

  • gdy jedno z rodziców przejawia problemy natury emocjonalnej, osobowościowej, które rzutują na pozostałych domowników powodując u nich psychiczne cierpienie;
  • kiedy członek  rodziny jest uzależniony  od alkoholu, narkotyków, hazardu;
  • jeśli członkowie rodziny nie umieją się porozumieć nawet w prostych sprawach albo nie przejawiają w ogóle ochoty do wzajemnych kontaktów;
  • kiedy napięte relacje między rodzicami, np. ciągłe kłótnie, źle odbijają się na dzieciach, przez co zaczynają one sprawiać problemy wychowawcze;
  • kiedy rodzice podejrzewają, że coś złego dzieje się z dzieckiem, na przykład izoluje się od bliskich i kolegów, ma coraz gorsze oceny w szkole lub zachowuje się inaczej niż zwykle, np. jest bardziej skryte, małomówne;
  • kiedy całą rodzinę dotyka kryzys życiowy (np. śmierć bliskiej osoby, poważna choroba, utrata pracy, konieczność nagłej zmiany otoczenia) i jej członkom trudno zaakceptować nową sytuację;