ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@gmail.com (022) 771 83 84

Oferty pracy

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce
poszukuje osoby na stanowisko

PSYCHOLOGA

(umowa na zastępstwo ¾ etatu)

Wymagania:
– wykształcenie wyższe psychologiczne;
– rozpoczęte szkolenie psychoterapeutyczne (zaliczony 2 rok);
– min. roczne doświadczenie w zakresie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie;
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych (warsztaty, szkolenia);
– znajomość Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie;
– komunikatywność;
– umiejętność pracy w zespole;
– odporność na stres.
Mile widziane:
– ukończone szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej i/lub przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
– doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
– doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej i pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Zakres obowiązków:
– prowadzenie konsultacji, interwencji kryzysowej oraz psychoterapii dla klientów Ośrodka;
– inicjowanie i prowadzenie grup terapeutycznych oraz warsztatów;
– praca z osobami doświadczającymi przemocy;
– współpraca z innymi instytucjami świadczącymi pomoc.
Wymagane dokumenty:
– życiorys;
– list motywacyjny;
– klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.
Miejsce pracy: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: poik@powiat-wolominski.pl do dnia 07.09.2020
W tytule maila proszę napisać „praca-psycholog”.