ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka psychologpoikzielonka@wp.pl (022) 771 83 84

Oferty pracy

Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce

poszukuje osoby na stanowisko

PSYCHOLOGA

(praca na ¼ etatu )

Wymagania:

– wykształcenie wyższe psychologiczne;

– rozpoczęte szkolenie psychoterapeutyczne (zaliczony 2 rok);

– min. roczne doświadczenie w zakresie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych (warsztaty, szkolenia);

– znajomość Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy                    w Rodzinie;

– komunikatywność;

– umiejętność pracy w zespole;

– odporność na stres.

Mile widziane:

ukończone szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej i/lub przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

– doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;

– doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej i pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Zakres obowiązków:

– prowadzenie konsultacji, interwencji kryzysowej oraz psychoterapii dla klientów Ośrodka;

– inicjowanie i prowadzenie grup terapeutycznych oraz warsztatów;

– praca z osobami doświadczającymi przemocy;

– współpraca z innymi instytucjami świadczącymi pomoc.

Wymagane dokumenty:

– życiorys;

– list motywacyjny;

– klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Miejsce pracy: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: poik@powiat-wolominski.pl do dnia 31.01.2020

W tytule maila proszę napisać „praca-psycholog”.