twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
13 lis

                          W czwartek, 5 października 2017 roku w Wołominie  odbyła się konferencja pt.” Budowanie sieci wspierającej rodziny”. Organizatorami byli: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Wołomina. Patronat honorowy nad imprezą objęli Starosta Wołomiński oraz Burmistrz Wołomina a patronat medialny Radio FAMA oraz Tygodnik „Życie Powiatu na Mazowszu”. Konferencja miała zasięg powiatowy i adresowana była do pracowników instytucji zaangażowanych w pracę...